podstawy marketingu małej firmy,  strategia marketingowa,  współpraca

Kontrola marketingowa – jak realizować?

Realizacja planu marketingowego – pierwszy poziom kontroli marketingowej

Teraz go zrealizuj. Wypełnienie wszystkich elementów planu i zrealizowanie działań to oczywiście ważny element. Nie jest to jednak cel sam w sobie. Najważniejsze, aby przyniósł zamierzone rezultaty. Tylko jak to sprawdzić? Tu pojawia się kontrola marketingowa.

Na etapie tworzenia planu marketingowego wyznaczasz swojej firmie cele, a cały plan powinien prowadzić właśnie do ich osiągnięcia. Postępy w realizacji planu powinny być na bieżąco monitorowane. Jak?

To już zależy od tego, jakie cele sobie wyznaczyłeś. Każdy z nich powinien być możliwy do zmierzenia. O wyznaczaniu celów więcej tutaj: cele marketingowe.

Regularnie sprawdzaj czy plan marketingowy jest realizowany, a więc: czy udaje Ci się przeprowadzić wszystkie zaplanowane działania. Nie robiąc tego nie osiągniesz celów, więc jest to podstawowa kwestia. Jeśli wynik takiej oceny jest niezadowalający, zastanów się nad przyczyną braku działania.

Jeśli jest nią brak środków finansowych, spowodowany pogorszeniem sytuacji finansowej firmy (czego nikomu nie życzę!), to cóż… nie da się przeskoczyć pewnych sytuacji. Mimo to nie poddawaj się! Staraj się wykorzystać maksymalnie te działania marketingowe, które możesz realizować we własnym zakresie. Także te przy minimalnych lub nawet zerowych nakładach. Marketing małej firmy bywa czasem sztuką improwizacji. Jeśli tylko czasem, nie jest źle 😉

Chyba, że przyczyna, dla której nie realizujesz planu to brak czasu. Jeśli jesteś na etapie tak intensywnej pracy, że we własnym zakresie nie zdołasz realizować działań marketingowych, zatrudnij pracownika. A jeśli to przekracza twoje aktualne możliwości finansowe, znajdź wsparcie poza firmą. Wybierz usługodawcę, który rozliczy się z Tobą sumienne, za zrealizowane działania. Kwestia sposobu rozliczenia to indywidualna sprawa, ale zawsze spisuj szczegółowe zamówienie i egzekwuj jego realizację. I ostatnie, choć z pewnością nie mniej ważne – wybieraj wykonawców, o których kompetencjach jesteś przekonany. Zaoszczędzenie kilkuset złotych kosztem braku efektów, to żaden interes.

Kontrola marketingowa na poziomie finansowym

Jeśli już wiesz, czy w 100% realizujesz swój plan sprawdzaj, czy założone działania mieszczą się w zaplanowanym budżecie. Jeśli przekraczasz budżet, bo widzisz że efekty przynoszą nadspodziewane przychody – super. Warto zainwestować więcej, kiedy widzisz, że działania się opłacają i masz z czego pokryć wydatki marketingowe. Traktuj to jako inwestycję.

Jeśli jednak jest to kwestia błędnego szacowania cen – jak najszybciej wprowadź niezbędne korekty. Mogą to być zmiany wybranych usługodawców, mediów, albo tylko redukcja ilości działań promocyjnych, aby budżet się „dopiął”.

Kontrola efektywności

Ostatni etap kontroli powinien odpowiedzieć Ci jak bardzo realizowane działania przybliżają Cię do zamierzonego celu. Jeśli okazują się nieefektywne, to tak jak wcześniej: modyfikuj plan. Działamy w zmiennym środowisku, na decyzje biznesowe wpływa wiele czynników, więc wybory podjęte w listopadzie, w maju mogą okazać się już nieaktualne. Nie musi tak oczywiście być i z czasem plan marketingowy staje się coraz bardziej dopracowany, ale takie sytuacje zdarzają się w każdej, nie tylko małej firmie.

Oczywiście zanim na którymś z etapów zaczniesz wprowadzać drastyczne korekty ze względu na odchylenia od planu, zastanów się, czy te odchylenia są faktycznie aż tak duże i czym były wywołane. Być może da się je wyrównać w kolejnych okresach, albo źródłem były wyjątkowe wydarzenia w firmie lub jej otoczeniu, które nie powinny się powtarzać. Regularna kontrola marketingowa, czyli co najmniej raz na dwa miesiące, pozwala utrzymać zarówno dyscyplinę finansową jak i wysoki poziom efektywności prowadzonych działań.

Po co to wszystko?

W marketingu małej firmy plan marketingowy jest często jedynym ramowym planem działania, który może decydować o sukcesie firmy lub jej porażce, ponieważ żadna firma nie może istnieć bez klientów. Kontrola marketingowa sprawi, że efekty działań będą prowadzić Cię do obranego celu, a koszty nie przerosną możliwości. Na początku cały proces wyznaczania celów, opracowywania planu marketingowego i kontroli marketingowej wydają się niezwykle skomplikowane. Z czasem jednak zauważysz, jak bardzo ułatwia on pracę. Dzięki regularnej kontroli marketingowej przestaniesz uznawać marketing za wydatek, którego efektów nie widać. Zauważysz, jak wiele korzyści i zysków przynoszą działania marketingowe, jeśli dobrze je zaplanujesz.